Shri Nevil D. Debu
Chairman
Shri Jimmy B. Garda
Trustee
Shri Sorab A. Wakharia
Trustee
Shri Rumi Nosir Jada
Trustee

Sorabji Barjorji Garda College Trust, Navsari

Governing Body Members

Shri Dara K. Debu
Chairman
Shri Kerasi K Debu
Secretary
Shri Jimmy B. Garda
Trustee
Shri Jaal B. Garda
Trustee
Shri Nevil D. Debu
Trustee
Shri Jubin F. Bharda
Governing Body Members
Shri Hormaz P. Avari
Governing Body Members