Council Image

શ્રી નેવીલ ડી. દેબુ
ચેરમેન
Council Image

શ્રી જીમી બી. ગાર્ડા
ટ્રસ્ટી
Council Image

શ્રીમતિ પરીઝાદ અંક્લેસરીયા
ટ્રસ્ટી
Council Image

શ્રી સોરાબ એ. વખારીયા
ટ્રસ્ટી
Council Image

શ્રી રૂમી નોસીર જાડા
ટ્રસ્ટી


સોરાબજી બરજોરજી ગાર્ડા કોલેજ ટ્રસ્ટ, નવસારી

ગવર્નીંગ બોડી મેમ્બર્સCouncil Image

શ્રી કેસરી કે. દેબુ
સેક્રેટરી

Council Image

શ્રી દારા કે. દેબુ
ચેરમેન

Council Image

શ્રી યઝદી જે. કાસદ
ટ્રેઝરર

Council Image

શ્રી જીમી બી. ગાર્ડા
ટ્રસ્ટી

Council Image

શ્રી જાલ બી. ગાર્ડા
ટ્રસ્ટી

Council Image

શ્રી નેવીલ ડી. દેબુ
ટ્રસ્ટી

Council Image

શ્રી ઝુબીન એફ. ભરડા
ગવર્નીંગ બોડી મેમ્બર્સ

Council Image

શ્રી ખુશરૂ જે. ગાર્ડા
ગવર્નીંગ બોડી મેમ્બર્સ

Council Image

શ્રી હોમરાઝ પી.અવારી
ગવર્નીંગ બોડી મેમ્બર્સ